Terapia logopedyczna

Podczas zajęć staramy się połączyć naukę z zabawą oraz motywować dzieci, chwaląc je nie tylko za wyniki, ale również za wytrwałość i chęć do pracy. Do współpracy namawiamy także rodziców, którzy materiały do ćwiczeń w domu.
Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych a ich celem jest nawiązanie kontaktu werbalnego z dzieckiem, wywoływanie spontanicznej artykulacji, stymulacja rozwoju mowy, usuwanie przyczyn niechęci do mówienia, usprawnianie aparatu oddechowego, usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenie prawidłowej artykulacji głosek oraz usprawnianie słuchu fonematycznego.

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza obejmuje:

  • Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami
  • Badanie funkcji połykania oraz oddychania
  • Badanie zgryzu oraz prawidłowej budowy narządów mowy
  • Orientacyjne badanie słuchu
  • Badanie lateralizacji
  • Badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnej
  • Sprawdzenie kompetencji językowej (rozumienie i nadawanie mowy)
  • Przekazanie wskazówek do pracy w domu

28.01.2009 19:08:59