Co to jest diagnoza nozologiczna?

Diagnoza nozologiczna przeprowadzana jest przez lekarza specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży. Rozwój dziecka czasem przebiega nieprawidłowo, nie nabywa pewnych umiejętności tak jak jego rówieśnicy.

Zdarza się, że poszczególne sfery rozwojowe zatrzymują się na pewnym etapie bądź dokonuje się tzw. regres, czyli umiejętności, które dziecko już opanowało wycofują się zupełnie.

Wtedy rodzice/opiekunowie dziecka zaniepokojeni stanem zdrowia swojego dziecka zgłaszają się na wizytę do lekarza psychiatry, często skierowani przez innych specjalistów.

Jak przebiega proces postawienia diagnozy nozologicznej?

Pełna diagnoza składa się z dwóch etapów:

  1. przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej (opisu funkcjonowania dziecka). W naszym centrum badanie to przeprowadza psycholog kliniczny dziecięcy, terapeuta Integracji sensorycznej, pedagog.

  1. Przeprowadzenie diagnozy nozologicznej. Badania dokonuje lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży wraz z zespołem terapeutycznym.

- obserwacja dziecka na sali terapeutycznej przez lekarza w trakcie zabawy swobodnej i współuczestniczącej

- wykonanie w miarę potrzeb dodatkowych kwestionariuszy (rodzice, dziecko)

- omówienie w zespole wszystkich wizyt dziecka, omówienie wyników testów, kwestionariuszy, obserwacji

- przekazanie rodzicom diagnozy klinicznej prze lekarza psychiatrę i omówienie planu terapeutycznego. 

08.06.2011 19:23:49