Witamy na naszej stronie!

W naszej placówce prowadzone są zajęcia dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i różnymi dysfunkcjami rozwojowymi już od okresu niemowlęctwa. Przyjmujemy do terapii również dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym z:

AUTYZMEM i ZESPOŁEM ASPERGERA.

Oferujemy szereg możliwości diagnostycznych i terapeutycznych dla naszych podopiecznych i ich rodzin.

Przeprowadzamy w naszym centrum pełną diagnostykę lekarską i psychologiczną.

Po przekazaniu diagnozy możemy zaproponować podjęcie terapii w zależności od potrzeb i kwalifikacji lekarskiej w systemie zajęć indywidualnych i grupowych w trybie intensywnym bądź konsultacyjnym.

Nasz zespół tworzą psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci Integracji Sensorycznej, logopedzi, rehabilitanci (m.in.metoda NDT- Bobath) oraz lekarze specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży.

Dzięki tak szeroko wyspecjalizowanej kadrze naszego centrum jesteśmy w stanie objąć opieką i wczesnym wspomaganiem dzieci już od okresu niemowlęctwa do okresu późno-szkolnego.

Dla rodzin naszych podopiecznych prowadzimy zajęcia wykładowe, warsztatowe i spotkania indywidualne dotyczące metod wspierania dzieci z różnorakimi dysfunkcjami oraz radzenia sobie z własnymi emocjami i uczuciami.

Prowadzimy także bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z opinią o WWR. (więcej informacji w zakładce Niepubliczna Poradnia)

Zapraszam gorąco do zapoznania się z pełną ofertą pracy naszego Centrum.


Magdalena Cubrzyńska-Kucharska

Dyrektor Centrum Wspomagania Rozwoju Psychoruchowego Dziecka

Od września zapraszamy do drugiej sali  zajęć metodą Integracji Sensorycznej !

Nowo otwarte grupy terapeutyczne dla dzieci z diagnozą Autyzmu i Zespołu Aspergera.

Zapisy i wszelkie informacje:+48 501 717 38711.09.2017 21:26:57